ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะการทำงานที่ร่างกายต้องอยู่ในท่าทางใดท่าทางหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือซ้ำๆทุกๆวัน จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบกระดูก เอ็นและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่  ทำให้เกิดการอักเสบ เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้ 

อาการของออฟฟิศซินโดรม

  •   กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บริเวณ คอบ่าไหล่ ( Myofascial Pain Syndrome )
  •   เอ็นอักเสบ บริเวณต่างๆที่ถูกใช้งานบ่อยๆ เช่น ข้อมือ แขน นิ้วมือ
  •   ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเข่า ปวดเท้า ปวดข้อเท้า ปวดน่อง
  •   นิ้วล็อค (Trigger Finger )

โรคออฟฟิศซินโดรม:บริเวณต่างๆที่เกิดอาการปวด

การรักษาทั่วไป

1. การรับประทานยา

เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด หรือ ลดการอักเสบ ซึ่งถ้ายาบางชนิด หากรับประทานต่อเนื่อง อาจเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร ทำให้เป็นแผลได้

2. กายภาพบำบัด

เป็นการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยปรับความสมดุลของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูก ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอาการซ้ำ

3. การฝังเข็ม (Acupuncture)

การฝังเข็ม เพื่อบำบัดรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม โดยแพทย์จะฝังเข็มบริเวณที่เกิดอาการและบริเวณอื่นๆตามแขนขา ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อสลายพังผืด ในรายที่เป็นเฉียบพลัน อาจจะฝังเข็มเพียง1-3 ครั้ง ก็จะหายขาดได้ แต่ในรายที่เป็นเรื้อรังมานาน อาจจะต้องฝังเข็มหลายครั้ง ครั้งละ 30 นาที หรือ 1-2 คอร์ส (คอร์สละ 10 ครั้ง)

4. การครอบแก้ว (Cupping)

การครอบแก้ว ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดที่คั่งค้างภายในมีการเคลื่อนที่ ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ดี

5. การกระตุ้นไฟฟ้า ( Electric Stimulation)

เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าแบบอ่อนๆ ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยผ่านทางแผ่นนำ หรือ ปลายเข็มที่ฝัง ช่วยบรรเทาอาการปวดและสลายพังผืดได้ดี