การรมยา

การรมยา(Moxibusion)

เป็นการใช้สมุนไพร โกฐจุฬาลัมพาจุดไฟหรือคั่นด้วยสมุนไพร ทำให้เกิดพลังความร้อน เสริมเข้าไปในระบบเส้นลมปราณเหมาะสำหรับคนที่พลังลมปราณในร่างกายน้อย
ต้องเสริมจากภายนอกสามารถใช้การรมยาอย่างเดียวในการรักษาบางโรค หรือใช้ร่วมกับการฝังเข็ม (เข็มอุ่น ) เพื่อเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรมยา ฝังเข็ม เชียงใหม่

 

คำแนะนำในการฝังเข็ม

  1. ควรรับประทานอาหาร ก่อนรับบริการฝังเข็ม
  2. หลังการฝังเข็มอาจมีรอยแดง หรือเขียว บริเวณที่แทงเข็มเล็กน้อย เนื่องจากเข็ม
    อาจแทงไปถูกเส้นเลือดฝอยเล็กๆบริเวณนั้น ซึ่งรอยช้ำนี้จะหายได้เองประมาณ 5-7 วัน
  3. กรณีผู้รับการรักษาเป็นโรคเลือด เกล็ดเลือดผิดปกติ ไม่ควรฝังเข็ม