ป้ายกำกับ: ข่าวสารทั่วไป

สิงหาคม 23, 2017

NEWS

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับมอบประกาศนียบัตรคณะกรรมการประเมินคลินิกแพทย์แผนไทย ในงานประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพครั้งที่ 2 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 ก.ค . 2559

ประชุม การพัฒนาการแพทย์แผนไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (MICE บริการสุขภาพ)
วันที่15 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม วี บริซซา เชียงใหม่

ประชุม การพัฒนาการแพทย์แผนไทย พญ.ธมนต์พร ชัยศิริรัตน์ เป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง เกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริการคลินิกแพทย์แผนไทย ประจำปี2559 ธมนต์พรคลินิคได้ร่วมงานเจที่พุทธสถาน อิ่มบุญอิ่มฟรี 13 – 22 ตุลาคม 2558