โปรโมชั่น & แพ็คเกจ

การบำบัดรักษาด้วยคลื่น RF

(RADIO FREQUENCY TECHNIQUE)

RF เป็นเทคโนโลยีการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ Radio Frequency โดยการส่งคลื่นวิทยุผ่านทะลุผิวชั้นบน เพื่อไปเพิ่มอุณหภูมิของผิวหนังชั้นลึก กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากภายใน ทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส โดยผิวหนังจะเกิดกลไกการเปลี่ยนแปลง

SHOCK WAVE THERAPY การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก

เป็นการบำบัดอาการปวดเรื้อรัง ด้วยคลื่นกระแทกหรือ Shockwave นำมาใช้ในการรักษาผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง โดยพลังงานจากคลื่นกระแทก จะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมสร้างและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่มีการบาดเจ็บ รวมถึงกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นเอ็นบริเวณนั้นๆ และยังสามารถลดอาการเจ็บปวดเรื้อรังได้โดยลดปริมาณสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวด สำหรับรายที่อาการปวดไม่มากหรือเรื้อรัง อาจเห็นผลทันที อาการปวดทุเลาหลังจากการรักษา ส่วนรายที่เรื้อรังอาจจะต้องทำซ้ำ อาการปวดจะค่อยๆทุเลาลง

การฝังเข็ม (Acupuncture)

เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่ง โดยการฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การฝังเข็มเป็นการใช้เข็มปักลงไปตามจุดต่างๆบนร่างกายของทั้งมนุษย์และสัตว์ ตามจุดสำคัญๆที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่โบราณมาแล้วว่า มีความสำคัญและสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆในร่างกาย