ข่าวสารทั่วไป

สิงหาคม 23, 2017

NEWS

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับมอบประกาศนียบัตรคณะกรรมการประเมินคลินิกแพทย์แผนไทย ในงานประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพครั้งที่ 2
ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 ก.ค . 2559

ประชุม การพัฒนาการแพทย์แผนไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (MICE บริการสุขภาพ)
วันที่15 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม วี บริซซา เชียงใหม่

ประชุม การพัฒนาการแพทย์แผนไทย
พญ.ธมนต์พร ชัยศิริรัตน์  เป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง เกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริการคลินิกแพทย์แผนไทย ประจำปี2559

ธมนต์พรคลินิคได้ร่วมงานเจที่พุทธสถาน อิ่มบุญอิ่มฟรี 13 – 22 ตุลาคม 2558

งานเจที่พุทธสถาน อิ่มบุญ
ธมนต์พรคลินิกเวชกรรมได้เข้าร่วมงานสัมมนาหุ้นรุ่นที่ 1 ณ..ร้านลำดี ตี้ ขัวแดง ในวันที่ 19 กันยายน 2558

งานสัมมนาหุ้น
งานเสวนาการแพทย์แผนไทย ในงานลานนาเอ็กซ์โปร  2015

ณ..ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ในวันที่ 9 กันยายน 2558

งานเสวนาการแพทย์แผนไทย
ธมนต์พรคลินิกเวชกรรมและบริษัทนอร์ทเทิร์นอาร์ตได้ทำบุญกับสถาบันมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า

พร้อมกับคุณชัดชาญ จากวนัสนันท์ และท่านรองผู้ว่า เฉลิมชัย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
ธมนต์พรคลินิกเวชกรรมและบริษัทนอร์ทเทิร์นอาร์ตได้ร่วมงานเปิดงานม่อนทานตะวัน อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา 19 – 12 – 57

และร่วมผัดไทใส่ยอดทานตะวันกะทะยักษ์ แจกให้ผู้ร่วมงาน โดยมีท่านผู้ว่าฯพะเยา และภริยา นายกอบจ.พะเยาและภริยา พร้อมกับคุณชัดชาญ จากวนัสนันท์ ร่วมเปิดงาน

คลินิกรักษาโรคเบาหวาน เชียงใหม่
ธมนต์พรคลินิกเวชกรรมร่วมกับนอร์ทเทิร์นอาร์ตและวนัสนันท์บริจาคเครื่องเขียน   อุปกรณ์การเรียน  กีฬา  ขนม  ผ้าห่ม

ให้กับเด็กนักเรียนที่ยอดดอย  แม่แจ่ม  เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ก.ค นี้

วนัสนันท์บริจาคเครื่องเขียน   อุปกรณ์การเรียน

ธมนต์พรคลินิกเวชกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรม  International  Medical  Mission   ที่ดอยวาวี จังหวัดเชียงราย  ณ

วันที่  10-12   กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2557  ได้ให้การตรวจและรักษาโดยการฝังเข็ม

รักษาโดยการฝังเข็ม