ตรวจสุขภาพด้วยเครื่องควอนตัมสแกน

สิงหาคม 23, 2017

ตรวจสุขภาพด้วยเครื่องควอนตัมสแกน

 

เครื่อง Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) นับเป็นอุปกรณ์ตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำเป็นอย่างมาก โดยใช้หลักการที่ว่าเซลล์ในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการแตกตัว เพิ่มจำนวนเซลล์ หรือ ตายลงไป และในระหว่างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Nucleus และ Electron ในแต่ละเซลล์จะมีการเคลื่อนไหวและส่งคลื่นความถึ่ที่แตกต่างกันออกมาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กดังกล่าวจะช่วยบ่งชี้สภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บ และ ปัญหาสุขภาพต่างๆ

 

กระแสคลื่นพลังงานที่ร่างกายและอวัยวะต่างๆส่งผ่านออกมาจึงเป็นตัวกลางสำคัญที่เครื่อง QMRA ใช้ในการวินิจฉัยการทำงานของระบบต่างๆ โดยจะได้เปรียบเทียบกับลักษณะการทำงานปกติของร่างกาย และตรวจดูว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นไปในลักษณะใด

ด้วยหลักการดังกล่าวการตรวจร่างกายด้วยเครื่อง QMRA จึงสามารถแสดงผลสุขภาพและการทำงานของร่างกายได้อย่างแม่นยำ และครอบคลุมหลายระบบในร่างกายโดยที่ผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องเจาะเลือด ไม่ต้องอดอาหาร ปราศจากความเจ็บปวดใดๆ โดยสิ้นเชิง ทั้งนี้การประยุกต์นำผลจากเครื่อง QMRA มาใช้จำต้องผ่านการแปลผลจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่อง และเชื่อมโยงกันของการทำงานระบบต่างๆในร่างกาย เพื่อให้คำแนะนำการรักษาและดูแลสุขภาพที่ถูกต้องในชั้นต่อไป

 

ภายใน 30 นาที การสแกนร่างกาย โดยไร้การคุกคาม สามารถตรวจสอบภาวะต่อไปนี้

– ความไวต่อสารอาหาร

– ภาวะขาดสารอาหาร

– กระดูกสันหลังและเส้นประสาท

– ระบบฟัน

– การทำงานของต่อมหมวกไต

– ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

– ระดับฮอร์โมน

– พลังงานของจิตใจ

– การทำงานของอวัยวะ

– ระดับน้ำ ระดับออกซิเจน

– สมดุลกรด ด่าง

– พิษ โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สารเคมี ปรอท

– การบาดเจ็บ

– เชื้อโรคที่ตกค้างในร่างกาย

– ตรวจภาวะภูมิแพ้

– การตรวจเส้นลมปราณ 12 เส้น

– การตรวจสมดุลจักกระ

– การตรวจพิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง

– ภาวะทางอารมณ์

– การรักษาด้วยสี color therapy