โรคเรื้อรัง

โรคเรื้อรัง (Chronic disease)

หมายถึง โรคที่เมื่อเริ่มเกิดอาการ อาจไม่มีอาการ แต่อาการจะค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อไม่ได้รับการรักษา อาการมักเกิดต่อเนื่องนานเกิน 6 เดือนขึ้นไป มักต้องมีการรักษาต่อเนื่องอาจตลอดชีวิตและมักไม่หายขาด มักเป็นๆหายๆ และเกิดอาการเฉียบพลันซ้ำซ้อนได้เสมอ เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขอย่างมากจากการขาดประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ป่วย ขาดคุณภาพชีวิต และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลในภาพรวมสูงมากเช่น โรคในกลุ่มโรคเอนซีดี (เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง) และโรคมะเร็ง.

 

คนไข้โรคเรื้อรังที่พบบ่อยในบ้านเรา ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคปอดที่มีอาการหอบหืด

 

คนไข้โรคเรื้อรัง

คนไข้โรคเหล่านี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นปัญหาสำคัญของการสาธารณสุข  ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแลรักษาคนไข้กลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่รักษาไม่หายคนไข้จะมีอาการกำเริบ เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น เบาหวานอาจเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเฉียบพลัน เกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้ตาบอด ไตวาย เท้าเป็นแผลอักเสบจนต้องตัดขาความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดในสมองแตก เกิดเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตโรคปอด เช่น ถุงลมปอดโป่งพอง ทำให้เกิดอาการหอบเหนื่อยเฉียบพลัน ระบบการหายใจล้มเหลวเป้าหมายการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการกำเริบ หรือภาวะแทรกซ้อน และให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดี